Pages Menu
Categories Menu
אוטיזם בדיבור אחר

אוטיזם בדיבור אחר

מפגש מיוחד במינו התקיים החודש במרכז: 'אוטיזם בדיבור אחר'.

קבוצה מרגשת ומסורה מעין כמותה של אנשי חינוך שמטפלים בילדים אוטיסטים הגיעו כדי לבחון נקודת מבט חדשה ועוצמתית על האוטיזם ועל תפקידם מול הילדים האוטיסטים. נקודת המוצא היא שהילדים האוטיסטים באים לעולם עם הרמוניה מופלאה עם עצמם, אך ללא יכולת תואמת ליצירת הרמוניה ושיתוף עם סביבתם. הדבר מקשה, מאתגר ומתסכל את המבוגרים שבסביבתם, כמובן. אך יש להבין שהשיעור הגדול של ילדים אלה עוסק בדיוק בנקודה הזו – איך להביא את עצמם להאמין בסביבה, שכן רק אז יוכלו להקרין את ההרמוניה הפנימית שלהם החוצה.  מאחר וזהו השיעור שלהם בגלגולם זה, לכל מבוגר שנמצא סביבם יש תפקיד משמעותי בלהוות דוגמא אישית לחיים בהרמוניה ובהשלמה, קודם כל עם עצמו, ולאחר מכן עם הסביבה שלו.לכל מבוגר יש תפקיד בלגרום להם להאמין בעצמם. זהו אתגר לא פשוט. אולם הבנה זו מזמינה מטפלים והורים לשים דגש על ההרמוניה שלהם עם עצמם עוד לפני הדגש על ההתנהגות של הילד, ובכך לתפיסתנו יהיו היחס והטיפול מקדמים את הילד עד מאוד. כולי תקווה שעוד יזדמן לנו לעבוד עם קבוצות נוספות של מטפלים, אנשי חינוך והורים בנושא כל כך חשוב זה.

תגובות

תגובות

Call Now Button