Pages Menu
Categories Menu
איזה עוגן יש לך בחיים?

איזה עוגן יש לך בחיים?

חברים, זה טבעי.
כל אחד זקוק לעוגנים בחיים. כי עוגן נותן ביטחון. יציבות.
העוגנים הכי נפוצים שאנשים מספרים עליהם הם הזוגיות, המשפחה, העבודה, החברים הטובים..

ואני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לכך שכל אלה הם עוגנים חיצוניים.

ואני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לעוגן החשוב ביותר, זה שבלעדיו לא יתקיימו כל היתר – העוגן שהוא אתם עצמכם.

כי כל עוגן חיצוני מייצר תלות, גורם לכם להזדקק לו עד כדי שבלעדיו תרגישו חוסר ביטחון, אפילו פחד. ואכן, כל עוגן כזה יכול להילקח מכם בשבריר שניה. אם זה בן/בת הזוג, אם זו העבודה.. כי ככה זה בחיים.
אבל הדבר היחיד שאי אפשר לקחת מכם, לא בשבריר שניה ולא בכלל, זה אתכם עצמכם.

אחד השיעורים הנפוצים ביותר שאני רואה אנשים מתמודדים איתם היום זה השיעור של החיבור לעצמם, לערך שהם מביאים איתם, לייחודיות שמאפיינת אותם, לטוב וליופי שבהם.
לא סתם אומרים שקשה לנו לראות את הגדולה של עצמנו כי לימדו אותנו להיות צנועים, להקטין את עצמנו, להיות מנומסים ולענות על הציפיות של הזולת מאיתנו.
ובכך הלך ונחלש החיבור לעצמנו, הידיעה שיש לנו אותנו ובזכות מי ומה שאנחנו נוכל לכל אתגר שיתרחש בחיינו. הלכה ונחלשה היכולת לסמוך עלינו כעוגן.

ולכן אני מזמינה אתכם לחשוב – איזה עוגן אתם מטפחים בחייכם? ועד כמה באמת מובטח לכם שהוא יהיה איתכם עד סוף ימיכם?
וגם כמובן – העוגן הזה שהוא אתם עצמכם – כמה חיבור יש לכם אליו? כמה אמונה יש לכם בו? כמה אתם מטפחים אותו ואת הקשר שלכם איתו?

חומר למחשבה… 🙂

תגובות

תגובות

Call Now Button