Pages Menu
Categories Menu
דבקות במשימה – זה טוב או לא?

דבקות במשימה – זה טוב או לא?

תעצרו שניה. רגע תחשבו..

מה זה הדבר הזה בחיים שלכם עכשיו שאתם דבקים בהשגתו, מה שנקרא, דבקים במשימה, נעולים על המטרה, לא נותנים לזה לחמוק מכם?? מצאתם??

אז רגע תחשבו, האם דבקות במשימה היא רק דבר טוב?
כי בעיני היא יכולה להיות גם דבר מצמצם ושווה לבדוק את זה..

כשאנחנו רוצים להשיג משהו אנחנו מאוד עסוקים בלגרום לזה לקרות, במיוחד אם זה חשוב לנו. ואז, כל מה שמשתבש או לא הולך כמתוכנן, נחווה על ידינו כמכשול, משהו לא תקין, ומיד אנחנו מנסים 'לפתור את הבעיה', לתקן את המצב, להזיז את הבעיה מהדרך כדי להמשיך לכוון המטרה.

ובכך אנחנו מצמצמים את היכולת שלנו לראות שאולי ה'מכשול' או ה'שיבוש' הזה יכולים לאותת לנו על משהו טיפה אחר שצריך לקרות, אולי אפילו גדול יותר, שמנסה להתממש עבורנו. *ואולי השיבושים אינם אלא איתותים לכך שלא הסביבה היא זו המקשה על הטוב להתממש, אלא אנחנו הם אלה שעומדים כחסם שמצמצם את הטוב הזה מלקרות.

מה הפתרון? כמו תמיד –
1. *להישאר במודעות למודעות*, להישאר בתשומת לב למה שקורה, לסנכרון ולשאול תמיד – עבור מה קורה כאן מה שקורה, לא למה..
2. לזכור שהכל אפשרי, מעבר למה שנדמה לנו, *ושהתפקיד שלנו הוא לא להפריע למה שצריך להתממש להתממש. ו-
3. כמובן – תודעת שפע! שתמיד נצא מנקודת הנחה שמה שקורה קורה לטובה ויביא אחריו עוד טוב בהמשך.

תגובות

תגובות

Call Now Button