Pages Menu
Categories Menu

האם השמחה היא מותרות או הכרח?

happinessהחודש התקיים במרכז ערב מרגש על החיבור לשמחה ולתשוקה בחיים. בין היתר דברנו על החשיבות של החבירה אל תדר השמחה הקיים בנו.

השמחה, כמו כל רגש או מצב תודעתי אחר, הוא סוג של תדר. כשאנחנו בתדר מסוים קל לנו לחבור לכל דבר אחר המתקיים בתדר דומה, שכן החוק הקוסמי החזק ביותר הוא 'דומה מושך דומה'. מתוך כך אנחנו חוברים לאנשים המתעניינים בתחומים הדומים לאלה שמעניינים אותנו, נמשכים לאלה שיש לנו 'שפה משותפת איתם'.

תדר השמחה הוא התדר של 'הילד הפנימי' שלנו. ה'ילד' הזה הוא מערך אנרגטי שיורד איתנו מהרמה הנשמתית הגבוהה למימד הארצי. הוא הייצוג הנשמתי שלנו כאן בגוף הפיזי. זה נפלא ומרגש! כי  המשמעות היא ש'ילד הפנימי' זה יכול להוות חיבור לידע שהוא יקר מאוד עבורינו אבל שאין לנו גישה ישירה אליו. הידע בדבר מה באנו לעשות כאן, מה קיים בתסריט שלנו, אילו תוכניות החלטנו מראש שנרצה לממש בעודינו כאן בגוף הפיזי?

אבל מאחר והתדר של 'הילד' הזה הוא תדר של שמחה ועליזות, כל עוד לא נהיה אנחנו בתדר הזה לא תתאפשר הגישה אל הידע שהוא מביא איתו. כי כשם ש'דומה מושך דומה' כך גם 'שונה דוחה שונה'. וכל עוד התדר ההוויתי שלנו הוא נטול שמחה כך החיבור לתדר של 'הילד הפנימי' יקטן.

ומכאן שלהיות שמחים זה לא מותרות. זה הכרח! זה לא משהו שנחמד מאוד אם נצליח להיות בו. זה משהו שבלעדיו היכולת שלנו לממש את מה שבאנו לעשות כאן מצטמצמת. בלעדיו היכולת שלנו לייצר את העתיד הנכון לנו קטנה. לא חסרות לנו סיבות 'לסטות מהסתריט', לסטות מהתוכננית שבאנו לממש, שאינם בנתיב שלקחנו על עצמנו. הפיתויים רבים, החלטות באשר ל'מה לעשות' ו'אל מי לחבור' ו'על מה להסכים ועל מה להתעקש' – כל אלה החלטות מורכבות. מעטים הם הכלים העומדים ברשותנו היכולים לאותת לנו איזו החלטה היא באמת לטובתינו הגבוהה לאורך זמן. היכולת שלנו לצפות את ההשלכות ארוכות הטווח של ההחלטות שלנו היא מוגבלת מאוד. ולכן, אם קיבלנו כלי כל כך עוצמתי כמו 'הילד הפנימי', ואם יש באפשרותנו לחבור עליו באמצעות תדר השמחה – בואו לא נוותר עליו.

לכו תשמחו…

תגובות

תגובות

Call Now Button