Pages Menu
Categories Menu
האתגר שבניהול 'רב דורי'

האתגר שבניהול 'רב דורי'

יותר ויותר מדברים על דור ה Y ועל האתגרים החדשים שהוא מביא אל פתחם של מנהלים היום. אתגר עוד יותר גדול הוא לנהל 'סביבה רב דורית', כשבארגון עובדים נציגי דור ה X לצד נציגי דור ה Y,  והנה נציגי דור ה Z  כבר מתדפקים על הדלתות.  תהליך כל כך נפוץ כמו 'הערכות ביצועים' – איך מנהלים אותו בסביבה אנושית שכזו?

על מנת שהוא לא יהיה מעיק ומיותר, כפי שצריך להודות שכך הוא לעיתים נתפס, אלא באמת מועיל, משמר את העובדים וממריץ אותם הלאה,  עליו להיות מותאים לכל האוכלוסיות. מחד, עובדים ותיקים ומנוסים, כאלה שהארגון חפץ ביקרם משום הידע והניסיון האדירים שהם צברו, אבל יכולת ההסתגלות שלהם לשינויים הנדרשים היום לעיתים מוגבלת, ולעיתים השינויים הקורים בעל כורחם מייצרים אצלם סוג של תסכול, תחושה של חוסר יציבות וחוסר בטחון, וירידה במוטיבציה. לצידם, עובדים צעירים יותר, כאלה שלא מחוייבים לארגון אלא לעצמם, כאלה שהשינוי נוח להם יותר וה'יציבות' משעממת אותם, כאלה שמצפים שיאפשרו להם לאזן את הבית עם העבודה, ויקנו להם סביבה מאתגרת ומפתחת בו זמנית.

על נושאים אלה ועוד נפגשתי עם קבוצת מנהלים מתהל.  מטרת הפעילות היאה לפתח אצל המנהלים את היכולת להתאים את עצמם לאתגר הזה.
הדגש מושם על הצורך של מנהלים להבין שבהקשרים של שימור עובדים, פיתוח מצויינות, טיפוח טאלנטים ועוד – "מה שהיה הוא לא שיהיה". הגמישות של המנהל ויכולתו להתאים עצמו לצרכים, להעדפות ולסגנונות התקשורת של הדורות השונים היא מפתח להצלחה. את אותו הכלי של 'הערכות העובדים' צריך לדעת ליישם אחרת מול כל אדם ואיפיונו הייחודי.
כישורי התקשורת של המנהלים צריכים להתחדד, היכולות הרגשיות שלהם להכיל שונות גדולה מצד העובדים צריכות להתרחב, האמונות על היחסים שבין העובד למנהל ולארגון חייבות להיבחן מחדש, מיומנויות ניהוליות חדשות צריכות להתווסף לקודמות.

על אלה ועוד שוחחתי עם חבורה נפלאה של מנהלים. כאלה שמרשים לעצמם להתנסות, לבחון, לחשוב, לשנות. שאפו להם.

תגובות

תגובות

Call Now Button