Pages Menu
Categories Menu
ה'התייסרות' הזו – על מה היא מעידה?

ה'התייסרות' הזו – על מה היא מעידה?

הוא הכניס את המילה 'התייסרות' לשיחה. בעצם טען שהרבה דברים גורמים לו 'ייסורים'. העימותים שהוא מוצא את עצמו מתפשר בהם, המשאים ומתנים שהוא מנהל לא לשביעות רצונו, המקומות בהם הוא פועל ממקום של ריצוי. ואני שאלתי את עצמי (וכמובן גם אותו) מה זה 'התייסרות'? אשאיר לו את התשובה שלו, אבל אתכם אשתף בתשובה שלי.
בעיני התייסרות היא התחושה שמתעוררת כשאנחנו לא נאמנים למי שאנחנו באמת. כשאנחנו פועלים בהתאם למה שמצפים מאיתנו, או למה שאנחנו חושבים שמצפים מאיתנו, או למה שאנחנו חושבים שאחרים היו עושים במקומנו. כשאנחנו לא נאמנים למה שנכון לנו באמת ובתמים, למה שנכון לנו לפי התסריט, הערכים, תפיסת העולם והייחודיות שלנו. וככל שהפער בין מי שאנחנו באמת לבין איך שאנחנו פועלים גדול – כך ההתייסרות גדולה.

אז מה עושים כדי להפסיק להתייסר? קודם כל, עוד לפני ששואפים להיות נאמנים לעצמנו – צריך להכיר את ה'עצמנו' הזה. לא כולם מכירים את עצמם לעומק, באמת, ביושר ובשקיפות. אם יורשה לי, כמי שעובדת עם הרבה אנשים כשהם באמצע צמתי הדרכים של חייהם, אני פוגשת יותר אנשים שלא מכירים היטב את עצמם מאשר כאלה שכן. ואיך נקבל החלטות נכונות בלי להכיר את ה'עצמי' הזה שההחלטות אמורות לשרת אותו?

ומה עוד? מנסים ללכת עוד לעומק ולהכיר את התכנית הנשמתית שלנו, זה רובד עוד יותר עמוק, אבל כשמגיעים אליו מוצאים כמו מעיין נובע של הבנות, של דיוק, של התרגשות ועוצמה אישית. כי משם, מהתכנית הנשמתית הזו, נובעות תפיסות העולם שלנו, הערכים, המהות, הייחודיות שבנו. כי חווית הייסורים נובעת מכך שעמוק בפנים אנחנו יודעים מה נועדנו לעשות, איך נועדנו להגיב, למי נועדנו להיות נאמנים. המושג 'ייסורי מצפון' מתאר בעצם חרטה על משהו שאנחנו יודעים שאנחנו אמורים לעשות אבל עושים משהו אחר. רגשי חרטה ולעיתים אף אשמה. אשמה על זה שידענו, גם אם לא לגמרי באופן מודע, אבל לא פעלנו בהתאם לידיעה הזו.

אז התייסרות היא מילה חזקה, והיא כנראה משקפת פער גדול בין מי שהוא האדם לבין איך שהוא פועל. אבל גם תחושות פחות קיצוניות, כמו אי נוחות, חוסר שקט, צורך בשינוי כלשהו שלא בדיוק יודעים מהו, אבל יודעים שהוא אמור לעשות הרגשה טובה יותר בחיים – גם כל אלה זקוקים להתייחסות.

מאחר וכל אלה נוגעים בי לעומק, אני מקיימת מפגשים בהם אני מלמדת איך להכיר את עצמנו לעומק, ומה לעשות עם ההכרות הזו כדי להקטין את הפער. כדי לחיות יותר בהלימה למי שאנחנו באמת. להקטין את ההתייסרות ולהעצים את השלווה, העוצמה הפנימית, האושר.

מוזמנים להצטרף למפגש הקרוב, ב 11.5.18, בלינק הזה תמצאו עוד פרטים.

ובנתיים – חישבו רגע – אם הייתם צריכים לתת ציון בין 1-10 לשאלה: עד כמה אתם באמת מכירים את ההעדפות שלכם, את התשוקות שלכם, את הערכים המובילים אתכם, את עקרונות התכנית הנשמתית שלכם – איזה ציון הייתם נותנים? והאם תרצו מעט לשנות אותו? כי אם כן – בואו ב 11.5 לקבל דרך נפלאה לעשות את זה.

 

תגובות

תגובות

Call Now Button