Pages Menu
Categories Menu
הוקרה על הבוקר

הוקרה על הבוקר

פתחתי הבוקר את המשרד שלי, אחרי כמה וכמה ימים שהוא היה סגור מאחורי חלון ותריס..

וליבי התרחב לנוכח הים הרגוע והיפייפה הזה.

ונזכרתי על מה דיברנו בסדנה בשישי בבוקר..

על זה שההוקרה על מה שיש מהווה מנגנון להעלאת התדר שלנו, *לגרום לנו התרוממות רוח דווקא מדברים שקיימים בעולמנו, כדי שהחוק הכי עוצמתי בטבע, הלוא הוא "דומה מושך דומה" יפעל עלינו כשאנחנו במודעות לשפע ולטוב, ליופי ולמרגש.* ולא לשום דבר אחר.

אז עצמתי רגע עיניים, ונשמתי עמוק, והחזקתי את האויר בראות ובלב ובכל הגוף, והוקרתי תודה עמוקה לנוכחות הצבעים האלה בחיי.

וכן, ממש הרגשתי את ההתרגשות, ממש הרגשתי את התדר שלי עולה.. ומשם הרגשתי שאני מושכת אלי עוד יופי, עוד שפע, עוד טוב, עוד צבע, עוד חיות.

אז נראה לי שהמלצתי אליכם היום די ברורה.
*עיצרו רגע. שימו לב למרחב שלכם, שימו לב ליופי ולטוב, לשמש שמחממת ומלטפת אחרי כל כך הרבה גשם, לחיוך שמישהו שאוהב אתכם חייך אליכם הבוקר, לקפה הטעים שאתם לוגמים, לחבר או החברה הטובה שמתעניינים בשלומכם, לצעד הקטן הנוסף שעשיתם כדי לקדם שינוי שייטיב עם עצמכם.*
ותנו לזה את תשומת לבכם לרגע, ונישמו, והרגישו את זה ממלא אתכם, ותתכווננו לקבל רק עוד מהטוב הזה…

שיהיה שבוע של קסמים לכולנו

תגובות

תגובות

Call Now Button