Pages Menu
Categories Menu
השינוי הנסתר מהעין

השינוי הנסתר מהעין

השינוי הגדול ביותר הוא השינוי הנסתר מהעין.
אפשר לעזוב עבודה, משפחה, חברים, בלי באמת לעשות שינוי .
מאידך, אפשר להישאר בעבודה, עם המשפחה, ועם החברים הותיקים, ולעבור את השינוי הגדול ביותר.
השינוי הפנימי הוא שינוי 'בראש', הוא שינוי בהוויה שלנו, במי שאנחנו אל מול מה שקורה לנו. בדרך התבוננות שלנו על דברים, בפרשנות שאנחנו נותנים לאירועים ולהתנהגויות של אנשים, ביכולת ההתמסרות שלנו לרגע ולמה שהוא מביא איתו, בהתמסרות לאתגרים שמוציאים אותנו מאזורי הנוחות שלנו, ביכולת שלנו להכיל ואפילו להסתקרן מהחיים באזורי אי הנוחות, ביכולתנו לקחת אחריות לתוצאות, לאלה שקורות ולאלה שלא.
וכששינוי פנימי כזה קורה הביטוי החיצוני שהוא יקבל יכול להיות מינורי עד כדי שיישאר נסתר מהעין, ויתכן שיבוא לידי ביטוי בבולטות גדולה. אבל בל נטעה, הביטוי החיצוני אינו העיקר.

אם נחווה חוסר שביעות רצון מהיבט כלשהו של חיינו ונמהר 'לתקן אותו' או 'לשנות אותו' בלי שנעבור את הדרך של השינוי הפנימי סביר שהתיקון או השינוי לא יחזיקו מעמד לאורך זמן. הדבר דומה למקרן ותמונה שהוא מקרין. אנחנו המקרן. תפיסת עולמנו, הדרך בה אנו מפרשים את מה שקורה לנו ואת יכולתנו להשפיע על המציאות בה אנחנו חיים. המציאות החיצונית אינה אלא התמונה שמוקרנת. ואם נרצה לשנות את התמונה הרי ברור שאין תועלת בלהתווכח עם התמונה. צריך לבדוק מה קורה עם המקרן. מה יש בו שמקרין את מה שהוא מקרין ומה נרצה לשנות שם, בפנים, כדי שתוקרן תמונה אחרת.
כדי לאפשר לאנשים לעשות את השינוי הנסתר מהעין, את השינוי בתפיסת העולם שלהם, בהתייחסות שלהם למה שקורה להם וסביבם, פיתחתי סדרת הרצאות שזה תפקידה. להבין את 'ההיגיון מאחורי הכאוס' שבחוץ ולתת לזה להשפיע פנימה. להתחבר למקום שמאפשר את השינוי הפנימי, לחוות שקט וביטחון דווקא בתקופה של טלטלות ושינויים.
בלינק הזה תמצאו עוד פרטים, וגם אפשרות להרשם ולהצטרף. אשמח לקראתכם.
http://personal-growth.org.il/the-logic-behind-the-chaos

תגובות

תגובות

Call Now Button