Pages Menu
Categories Menu
השתקפויות בעבודה

השתקפויות בעבודה

הענין הזה של ההשתקפויות לא מפסיק להדהים אותי.

הגיע אלי מנהל שכועס על אחת העובדות שלו שמערערת על הסמכות הניהולית שלו. היא מרימה גבה כשהוא מבקש משהו, מתריסה בו שההנהלה הבכירה 'לא סופרת אותו'. וכהנה וכהנה ממתקים. האמת? עובדת  חצופה. וכמה קל לגלוש לכעס עליה, להצדיק את כעסו של המנהל, ולשתף פעולה עם הדלגיטימציה שלו כלפיה.

אבל… כשלרגע מסתכלים מה זה משקף בו… איפה אולי הוא מערער על הסמכות הניהולית שלו עצמו, איפה אולי הוא מרגיש ש'לא סופרים אותו'? הכל מתבהר… ובבת אחת הוא רואה את ההזדמנות שהעובדת הזו מביאה אל פתחו. והוא יודע! לא חושב ולא מקווה, אלא יודע! שברגע שהוא עצמו יקבל את הסמכות הניהולית שלו, ויהיה שלם עם מי שהוא כמנהל – היא מיד תשתנה.

התפיסה הזו לפיה כל האירועים שמטלטלים אותנו בעצם באים לשרת את ההתפתחות שלנו כבר מוכרת וידועה לרבים. היופי הוא בלקיחת ההבנה הזו צעד אחד קדימה, אל עבר חקירה עמוקה יותר של מהו הדבר הזה שכרגע הגיע זמנו להתפתח? כי שכאותו מנהל יקר מבין שהעובדת הזו באה כדי לסייע לו להתבונן בעצמו, לבחון עד כמה הוא שלם עם המנהל שהוא הפך להיות – העבודה שלו משתנה. הוא כבר לא עסוק בלשנות את העובדת או אפילו להחליט אם נכון לו להמשיך לעבוד איתה או לא. הוא מפנה את האנרגיה ואת תשומת הלב שלו לעצמו. זה לא תמיד קל, לרוב זה יותר מאתגר, אבל תמיד הרבה יותר  מתגמל.

תגובות

תגובות

Call Now Button