Pages Menu
Categories Menu
להתחבר לתדר הידיעה. להתחבר למקור הנביעה.

להתחבר לתדר הידיעה. להתחבר למקור הנביעה.

אם לתמצת את המסר העיקרי של הערב שהתקיים החודש בנושא 'האימון האישי בראי תודעת העל' הייתי מתמצתת אותו לכותרת הזו: 'להתחבר לתדר הידיעה, להתחבר למקור הנביעה'.
ההנחה היא שיש בתוכנו מקור פנימי של ידע גבוה, ידע על אותו תסריט שהבאנו אותו כדי לממש כאן, בחיים הפיזיים שלנו. ידע זה מתקיים כמו נביעת מים של מעיין שזורם ומבעבע כל הזמן. כשטוב לנו וכשרע, כששמח לנו וכשעצוב, כשאנחנו יודעים או מבולבלים. נביעת הידע הזו מתקיימת בקשר לכל היבטי החיים שלנו. הזוגיות והעבודה, ההורות והפרנסה, הבריאות והאושר. כשאנחנו מחוברים לשם – אנחנו יודעים. כי החיבור למקום הזה הוא חד וחלק. הוא מורגש. זה לא אומר שאין התלבטויות, זה לא אומר שאין 'שיחות פנימיות' בעד ונגד. אבל זה אומר ש'עמוק בפנים' אנחנו יודעים. ואז האתגר שנשאר לנו הוא לא להתבלבל. לעשות את האבחנה בין הידיעה לבין השיחות שמתעוררות לאחר מכן, לאזור אומץ ולפעול מתוך הידיעה. לדוגמא, אם החיבור הזה מאותת לי שאני צריכה לעזוב את העבודה זה לא אומר שלא תתעוררנה שיחות של חשש ודאגה וכל מה שחוסר וודאות בדרך כלל מעורר בנו. אבל הבסיס הוא שאם החיבור למקור הידע מאותת לי את זה, ואם 'עמוק בפנים' אני יודעת שאני צריכה לעזוב, זה אומר שמשהו אחר מחכה לי. זה אומר שאולי זה הזמן לפי התסריט שלי ללכת הלאה. גם אם כרגע אני לא יודעת מה יהיה הלאה, אני יודעת שיהיה. כי כל צעד שנעשה מתוך החיבור למקור הידע הזה בהכרח ייקח אותנו למקומות הנכונים לנו, המתוכננים בתסריט שלנו.
כמה אומץ, אופטימיות וביטחון הבנה כזו יכולה להוסיף למהלכי החיים שלנו. וכפי שמסתבר, בסוף דרכם אנשים נוטים להתחרט הרבה יותר על מה שידעו שהם צריכים לעשות אבל לא עשו מאשר על מה שעשו ולא צלח כפי שרצו.

תגובות

תגובות

Call Now Button