Pages Menu
Categories Menu

מפגש 'עושים שינוי' על הורות בעידן של שינוי

ילדים עם טבלטלרגל יום המשפחה עסקנו במפגש 'עושים שינוי' בנושא ההורות המודעת והילדים החדשים. ראשית, אני רוצה להוקיר את מי שהגיע, למרות הרוחות החזקות והגשם העז! שאפו!! השיחה על הורות מודעת כללה את ההבנה ש win-lose ביחסים במשפחה אינה אופציה! מתחים רבים נגרמים מהצורך שלנו לגרום להילדים 'להתנהג בסדר', לפי 'הסדר' שאנחנו כהורים חושבים שהוא נכון. כל עוד לא נבין כהורים שילדים אלה מביאים אנרגיות חדשות, שתפקידם גם ללמד אותנו 'סדר' מסוג אחר וחדש – נגיע לתוצאות של win-lose ביחסים איתם. ה win-lose הזה הוא זמני, שכן התוצאה ארוכת הטווח שנצרבת עמוק בחוויה של הילדים וההורים כאחד היא של lose-lose. האתגר הוא להבין ולראות שהיחסים עם הילדים אינם אמורים להיות יחסים של 'מאבקי כוחות' אלא של 'מורה ותלמיד', וביחסים אלה לא תמיד אנחנו המורים. 

תגובות

תגובות

Call Now Button