Pages Menu
Categories Menu

מקורות השראה- תודעת העל

בתפיסתו ובפועלו מהווה המרכז חיבור של כמה עולמות. העולם הרוחני עם העולם הגשמי, העולם התיאורטי המורחב עם הפרקטי הממוקד, עולם הכוונה עם עולם המעשה, עולם העסקים והארגונים עם עולם המודעות והעבודה הרוחנית. להלן מעט מידע על התפיסות מהן המרכז שואב השראה.

'תודעת העל':

"הערכת החיים מבעד למשקפי ההתנסות היומיומית שקולה כנגד צפייה בתמונה של ואן גוך דרך בקבוק קוקה קולה ריק" . בריאן גרין, פיזיקאי.

מהי תודעת העל?
מזה מאות שנים מתקבל ידע על היקום שלנו ממקורות שונים באמצעות תיקשור. 'תודעת העל' הינה מקור של ידע גבוה שבשנת 2006 החל להוריד מידע באמצעות תיקשור של 'זאב אבירז'. אם היינו מדמים את היקום כולו לארגון רב היקף ופעלים, הרי שתודעת העל היא כמו המחשב המרכזי של הארגון הזה, המקום בו מאוחסן כל המידע הקיים על העבר של הארגון וגם על התכנון העתידי שלו. מידע זה כולל את הסיבתיות הגבוהה לשינויים שאנו עוברים על פני כדור הארץ, ברמה האישית והגלובלית גם יחד.

על מה מספרת תודעת העל?
מידעי תודעת העל  מספקים הבנות על מגוון גדול מאוד של נושאים, גבוהים וארציים, גלובליים ואישיים כאחד. לדוגמא, מדוע ירדנו לחוות את החיים במימד הארצי, מהן הסיבות לקשיים שבני האדם חווים כאן, מהם התהליכים השונים שאנו עוברים במהלך החיים שלנו? מה עוצר אותנו איך יהיה נכון לנו להתקדם בחיים? מהי הבריאה בתוכה אנו חיים? מה מטרתה הגבוהה? מהו השינוי שאנו חווים בתקופה האחרונה – למה הוא מתרחש ומה מגמתו? כיצד נכון לנו להתנהל לאורו? ומהי זכות הבחירה שלנו ועד כמה 'הכל קבוע מראש' ובכל זאת 'הרשות נתונה'?

מה עושים לנו מידעי תודעת העל?
הגדלות של קבוצת הדרכה זו היא שהיא מאתגרת את החשיבה שלנו לכוונים חדשים, היא מאתגרת תפיסות ישנות על 'רוחניות' ועל מהות החיים. בכך היא מייצרת אצלנו את הגמישות המנטלית הנדרשת כל כך לצורך הצלחה בתקופה זו של שינוי. היא מאפשרת לנו להתחבר לאנרגיות הייחודיות שמבשרות את השינוי, ולהצליח בו.  הבנת המידעים פותחת בפנינו הבנה של התפקיד שלנו עבור הבריאה, ולא רק הבנה של תפקיד הבריאה עבורינו, הבנה שהיא פורצת דרך במובנים רבים, ואף מחייבת אותנו לשינויים מהותיים באופן ההתנהלות שלנו כאן. 

תגובות

תגובות

Call Now Button