Pages Menu
Categories Menu
ניהול וארגונים

ניהול וארגונים

השינויים המאפיינים את התקופה בה אנו חיים אינם פוסחים על ארגונים.. משום כך בארגונים רבים מרגישים שכבר מיצו את התפיסה הקונבנציונלית ואת ההכשרות המוכרות למנהלים.. הגיע הזמן למשהו חדש, מותאם לתקופה..

אז מה קורה? איפיוני המשאב האנושי וכוח העבודה משתנים. פרדיגמות ניהוליות שהתקיימו שנים רבות מאותגרות ומתערערות. דוגמאות  ספורות הן הלגיטמיות לדרוש מהעובד נאמנות מלאה קודם כל למקום העבודה, קיום הררכיית צרכים בדיוק על פי המדרג שקבע מסלו בשנות ה 30 של המאה הקודמת,  work before pleasure .. ציפיות אלה כבר לא תקפות. רבות נכתב על 'דור ה Y' והניהול השונה המותאם אליו.. בני דור זה מציפים את מקומות העבודה, חלקם כבר מתברג בתפקידי ניהול בכירים, למנהלים רבים קשה עדיין להתרגל להתנהלות השונה של דור זה, ו'דור ה Z' כבר בדרך..

הפקת תוצאות עסקיות בתקופה כזו דורש סגנון ניהולי אחר ומעודכן, דורש יחסים אחרים בין המנהל לעובדיו. הכשרה נכונה של מנהלים לניהול החדש דורשת פיתוח מסיבי של מיומנויות רכות, של גמישות מחשבתית, של קשב עמוק ומכבד לאמונות ולמניעים של העובדים החדשים, גם אם אלה שונים מהאמונות והמניעים של המנהלים עצמם.

פעילויות המרכז בתחום הארגוני מתבססת על הצורך של ארגונים ומנהלים להתאים עצמם לשינויים ולהשלכותיהם, לפתח את סגנון הניהול של המחר.. הן מתבססות על הבנת המורכבות של העידן המשתנה, על ראיית המנהל כמי שאמון (גם אם באחריות משותפת עם העובד) על מתן מענה לצרכים החדשים שעובדים מביאים עימם.. (יותר מימוש עצמי, יותר חופש ביטוי , יותר איזון בין העבודה לפנאי, ועוד) ראייה זו תסייע למנהל ולארגון לעמוד באחד האתגרים הגדולים – לשמר את העובדים הטובים..

פעילויות המרכז בארגונים מתבססות על אינטגרציה של עולם הרוח עם עולם החומרהבנה עסקית ארגונית לצד ראייה רוחנית של עידן השינוי. הפעילויות של המרכז שמות דגש על הצורך של המנהל לדייק את תפיסת התפקיד שלו אל מול המציאות העכשיווית המשתנה, והן מציידות אותו במגוון של כלים יישומיים ועדכניים. מטרת כל הפעילויות, הקבוצתיות והאישיות כאחד, היא להעצים את המנהל ולסייע לו לפעול בהקשרים אלה באפקטיביות גדולה (לעשות את הדבר הנכון) ולא רק ביעילות רבה (לעשות נכון את הדבר).

הפעילויות של המרכז בארגונים משלבות תפיסות 'קונבנציונליות' מתחום ניהול עסקים והחשיבה התוצאתית עם תפיסות 'רוחניות' כמו 'האימון התודעתי' ו 'הפסיכולוגיה החיובית'.

צוות המרכז המנחה את הפעילויות הקבוצתיות והאישיות בארגונים הם בעלי רקע ארגוני וניהולי עשיר.

לפרטים נוספים על הפעילות של המרכז בארגונים:

'עקרונות הניהול החדש – נגיעות אימוניות בניהול' – סדנא חוויתית למנהלים ולאנשי מקצוע

'משאבי אנוש כמעצבי תודעה בארגון' – סדנא חויתית לצוות משאבי אנוש

להתנהל בתוך הכאוס – סדנה לכלל העובדים המקנה הבנה וכלים להתמודד עם עידן השינוי

אימון תודעתי למנהלים'

'הרצאות'

על מנת לבדוק מה יתאים לארגון שלך  – נשמח להיות בקשר.

[contact-form-7 id="744" title="צור קשר"]

תגובות

תגובות

Call Now Button