Pages Menu
Categories Menu

עושים שינוי – 'על האימון האישי בראי תודעת העל'

nogaאין משמעות לרוח בלי החומר או לחומר בלי הרוח. 

אין משמעות לתובנות רוחניות גבוהות שאין להן השלכות על העולם הפיזי שלנו, כשם שאין משמעות להשגת יעדים ותוצאות ללא התפתחות רוחנית בצידה. 'האימון ברוח תודעת העל' היא שיטת אימון שעושה חיבור עוצמתי בין הרוח לחומר, בין התובנות והידע הגבוה של 'תודעת העל' לבין השאיפה שלנו לחיות חיים מאושרים ומסופקים.

'המאמן ברוח תודעת העל' הוא מאמן שמסייע למתאמנים שלו לשפר את חווית החיים שלהם, תוך הפניית תשומת לב גדולה ל'תסריט' שלהם, לאותה תוכנית שהם באו לממש כאן. התרומה הגדולה של מאמן כזה היא בעזרה למתאמן להתבונן 'מה כתוב בתסריט הזה', לאתר את אותם 'רגעי החסד' בני חלוף וכמעט לא נראים לנו, שעצם קיומם מאותת לנו שאנו בדרך הנכונה, ושזו  הדרך להמשיך בה. אם לא יהיה מישהו לצידנו שיסב את תשומת ליבנו, שיעצור אותנו לרגע, שיסייע לנו להתבונן, ללמוד, להעיר את המודעות – רגעים אלה יכולים לחלוף לבלי שוב.

המאמן ברוח תודעת העל' מפנה את תשומת הלב שלנו לחוזים עליהם חתמנו עם אנשים משמעותיים בחיינו. חוזים אלו הם ההסכמים שאנו עושים טרום לידתנו, עם מי שאנו מיועדים לפגוש כאן במהלך החיים הפיזיים, ומטרתם תמיד לאפשר לנו ללמוד ולאפשר לנו ללמד. לעתים קרובות הם מתממשים בצורה של קונפליקטים ואתגרים שיש לנו עם הקרובים לנו, וככל שהם עוצמתיים יותר כך סביר שהלמידה וההתפתחות הצפויים לנו מההתמודדות גדולים יותר. מהו הדבר הזה שבאנו ללמוד או ללמד? איך ננצל את האירועים בחיינו הפיזיים, גם אם הם מאתגרים, מציקים, מעציבים או מכעיסים  לטובת ההתפתחות, לטובת חיזוק הביטחון שלנו, לטובת מימוש התסריט והחוזים שעשינו? על עבודה זו שם 'המאמן ברוח תודעת העל' את הדגש.

דגשים ותרומות רבות נוספים יש לאימון ברוח תודעת העל, ובהמשך ודאי עוד ארחיב.
שמחתי על שבערב זה נכחו מאמנים מנוסים ומקצועיים, לצד בוגרי לימודי 'תודעת העל', כך שבאמת יכולנו להעמיק ולהרחיב עוד על השילוב המרגש והעוצמתי של שני מקורות השראה גדולים אלה.

תבורכו המגיעים. 

תגובות

תגובות

Call Now Button