Pages Menu
Categories Menu
על חשיבות היחסים, גם בעבודה…

על חשיבות היחסים, גם בעבודה…

It's all about people. It's all about relationships.
אלה תפיסות שלא תמיד קל לדבר עליהן עם מנהלים. שכן הם עצמם מחויבים לתוצאות ונמדדים לפי התוצאות, לא לפי היחסים שהם מייצרים עם האנשים שסביבם.
אבל חשוב שנזכור, שברמה העמוקה אנשים לא עוזבים מקומות עבודה אלא מעבידים, ואנשים לא עוזבים את הבתים או את הנישואים שלהם, אלא את בני הזוג שלא טוב להם איתם. וכפי שהתבטא  מנהל האחראי על גיוס תרומות לעמותה בה הנחיתי סדנה החודש – 'אנשים תורמים לאנשים, לא לעמותות'.

ולכן חשוב להבין שהתפיסה של 'אנשים ויחסים לפני תוצאות' אינה באה להפחית מחשיבות התוצאות, וודאי שלא באה להתעלם מזה שברוב הארגונים זה תפקידו של המנהל. להביא תוצאות.. אבל המחשבה שמערכת היחסים של המנהל עם העובדים / העמיתים / הלקוחות וכל מי שבממשקים איתו היא 'תוצר לואי' של העבודה המשותפת שלהם, או שהיא משהו ש'יהיה נחמד' אם תתקיים בצורה נעימה – אינה נכונה, לתפיסתי. גם לא שחשוב ליצור יחסים טובים עם הלקוחות, אבל עם העובדים או הספקים או העמיתים זה פחות חשוב. לכן שוחחנו בסדנה על הדרך בה יכול מנהל לקבוע לעצמו מטרות ויעדים גם בתחום הזה של מערכות היחסים שהוא מנהל, למפות את הממשקים בהם הוא אינו שבע רצון מהיחסים שנוצרו ולפעול ביוזמתו למען שיפורם. וכמו כל מעקב אחר התקדמות של השגת יעד, גם היעדים הללו ניתנים למעקב ולהתבוננות מתמדת. בעיני זה עוד היבט של לקיחת האחריות של הנהל על התוצאות שהוא מייצר.

כמובן שיש כמה פרדיגמות ניהוליות שצריך 'לעבור דרכן' ולבחון אותן מחדש אם רוצים להכניס את התפיסה הזו ליומיום של הניהול, ועל כך אכתוב בהזדמנות אחרת.
אבל תדמיינו איזה שינוי זה היה מייצר אילו ארגונים היו מודדים את המנהלים שלהם גם לפי טיב ואיכות מערכות היחסים שהם מייצרים. איך מערכות יחסים היו משתנות, איך המחויבות ההדדית היתה מתעצמת.  גם של העובד וגם של המנהל.

תגובות

תגובות

Call Now Button