Pages Menu
Categories Menu
על מה שלא קרה ביוני

על מה שלא קרה ביוני

במדור הזה אני תמיד מספרת על משהו שקרה ב'מרכז' בחודש הקודם. והפעם אכתוב על משהו שלא קרה.  הסדנה לעצמאיים ולבעלי עסקים.

האמת? רצינו שזה יקרה. חשבנו שזה רעיון נהדר, שיש עצמאיים שכל כך יכולים להיתרם מזה, מההתבבוננות על מהות החיבור שלהם לעסק מחד, ומהתבוננות במציאות הפיננסית שלו, במספרים ובדוחות מאידך.
כי היינו בטוחים שהשילוב הזה יפרוץ דרך לעצמאיים, ושהם יצאו בהבנה שיש ביכולתם לעשות עוד והרבה למען העסק שלהם.
וכתבנו, ופירסמנו, ודיברנו.. ומי לא בא? העצמאיים ובעלי העסקים!
אז דייקנו את הכתיבה, וניסחנו מחדש את הפרסום, ושינינו את הדיבור. ומי לא בא? העצמאיים ובעלי העסקים!

ובשלב הזה כבר היה ברור שאם אנחנו הסנדלר – אז לא נלך יחפים..
ועל פי תפיסתנו, אם משהו לא קורה במציאות זה בגלל שאנחנו לא באמת רוצים או מוכנים או בשלים שהוא יקרה. כי לתפיסתנו תודעה מייצרת מציאות, ולא מציאות מייצרת תודעה.
ובשיחה נפלאה ומרגשת שעשינו הבנו שאכן כך. שמסיבות כאלה ואחרות אנחנו כרגע לא מוכנים לזה, לא באמת יכולים לפנות את הזמן שידרש כדי שיצא כאן מוצר 'לתפארת המרכז לקידום תהליכי חיים', לא באמת נדלקים מהרעיון ברמה שהאש תהיה מספיק חזקה כדי להתניע תהליך אנרגטי שימגנט אליו את כל מי שבאמת יכול להיתרם מהסדנה.
ולכן הרפינו. ודחינו לנובמבר. כי אי אפשר באמת להיאבק בתודעה שלנו. ואי אפשר באמת לייצר מציאות שאינה בהלימה מלאה לתודעה הזו.

ואנחנו עדיין חושבים שזה רעיון נהדר, ועדיין מאמינים בתרומה שתהיה לזה לעצמאיים ולבעלי עסקים, ולכן אנחנו יודעים שזה יקרה כשנהיה מוכנים לזה. לא יום לפני כן ולא יום אחרי כן.

חייבת לשתף אתכם, שההתבוננות הזו על מה קורה (או לא קורה) במציאות, והבחירה של דרך ההתבוננות עצמה, והקבלה ברמה הכי עמוקה שמה שכרגע מופיע במציאות זה מה שכרגע נכון, כל כך מחזקת אותי, מרגיעה אותי, ומוסיפה לי המון אופטימית.

כייף לעבוד עם צוות שרואה כך את הדברים, שמדבר את השפה הזו, ושפועל בהתאם.

ושוב – בורכתי…

תגובות

תגובות

Call Now Button