Pages Menu
Categories Menu
שתי מחשבות וברכה אחת לחנוכה

שתי מחשבות וברכה אחת לחנוכה

לכבוד שבוע החנוכה יש לי שתי מחשבות וברכה אחת.
מחשבה אחת היא, שאני לא חושבת ש'באנו חושך לגרש'. אני לא חושבת שאת החושך צריך או אפשר לגרש.
 
העולם שלנו בנוי ומתבסס על דואליות, ושום דבר לא היה מתקיים אם לא היה מתקיים הנגדי לו. כך האור לא היה מתקיים אם לא היה חושך, הפעילות לא היתה מתקיימת אם לא היתה הפסיביות, האנרגיות הזכריות (נתינה, שליטה, דחיפה, ניהול) לא היו מתקיימות אם לא היו האנרגיות הנקביות (קבלה, התמסרות, ספיגה, זרימה), וכו.
הכל משלים את הכל.
 
כך שבעיני אין לגרש את החושך אלא לראות בו כמי שבא לאתגר אותנו כך שנמצא את האור ונביא אותו לידי ביטוי, ממקום של איזון והתפתחות.
 
המחשבה השנייה היא, שמשחק הכוחות בין האור לחושך אינו חיצוני לנו אלא מתקיים בתוך כל אחד מאיתנו, אם כבודדים, כמשפחה, כמדינה.
ומה שיקבע מה יהיה דומיננטי יותר במציאות החיצונית שלנו, האור או החושך, ייקבע לפי מה שיהיה דומיננטי יותר במציאות הפנימית שלנו. ושם יש לנו הכי הרבה אפשרות להשפיע ולעצב.
אז השבוע הזה, ובעצם בכלל, אני מזמינה אותנו לבחון היטב את האור והחושך שבתוכנו, את המחשבות והרגשות המקדמות והמעצימות לעומת אלא הבולמות והמצמצמות,
 
והברכה האחת היא שתמיד נתבונן קודם כל פנימה, שנבחר תמיד לטפח את האור ולהוקיר את החושך על הימצאותו ברקע. אמן.
חג מואר ושמח לכולם 😊

תגובות

תגובות

Call Now Button