Pages Menu
Categories Menu
לכבוד חג השבועות – על הקשר בין מה שנזרע למה שנקצור

לכבוד חג השבועות – על הקשר בין מה שנזרע למה שנקצור

חג השבועות הוא מועד נפלא בשבילי לחשוב על הקשר בין מה שזרעתי למה שקצרתי. למרות שאני לא חקלאית, אני כל הזמן זורעת וכל הזמן קוצרת. כולנו כך.
גם כשאנחנו מלינים ש'לא לילד הזה פיללתי'… רציתי שתהיה ארוחת חג נפלאה והיא לא ממש היתה כזו. רציתי זוגיות מרגשת ומפרגנת אבל מצאתי כזו שגם מתסכלת ומאתגרת. רציתי למצוא עבודה שממש תתאים לי ומצאתי אחת שרק בערך… אנחנו קוצרים את מה שאנחנו זורעים.
הרצונות שלנו הם הזרעים שאנו שותלים. המחשבות, החששות, האמונות וכל מערכת היחסים שיש לנו עם הרצונות הם מלאכת ההשקיה. ומה שמתממש בפועל הוא מה שאנחנו קוצרים. מה שזרענו נקצור, וככל שאיכות הזרעים שלנו תהיה טובה כך גם איכות הקציר.
כשהקציר 'לא מוצלח' אפשר וגם קל להאשים את 'הנסיבות' ו'הקשיים' ו'המצב הכללי'. אבל כדי באמת לשפר את הקציר חשוב לבדוק – איפה יכולה להיות ההשפעה שלנו על חוסר ההצלחה או חוסר הדיוק במימוש הרצון?

אני רוצה להציע התבוננות אחרת על הזרעים, על הקציר ועל הקשר בניהם, וזו ההתבוננות האנרגטית. שכן בתהליך הזה שבו מתממש הרצון שלנו מעורבות אנרגיות, שגם אם אנחנו לא רואים אותן הן משפיעות ואף מנהלות את התהליך כולו.

מנקודת המבט האנרגטית, אנחנו זורעים 4 סוגים של זרעים, 4 סוגים של אנרגיות, שכל אחת אחראית על היבטים אחרים של מה שיתממש ונקצור בסוף.

את ההסבר על היסודות אלווה בדוגמא של מתאמן מקסים שלי – קבלן שרוצה לזכות במכרז גדול ויוקרתי. והיסודות הם:

אש – התשוקה שאכן הדבר יקרה, החיבור שלנו למטרתו הגבוהה ולתחושה כמה חשוב לנו להשיגו. בדוגמתנו, כמה באמת הקבלן רוצה שזה יקרה, כמה 'מדליק' אותו הרעיון שהוא זה שיעשה את העבודה.
מים – הניקיון הרגשי שיש כלפי הרעיון. ולדוגמתנו, כמה באמת מאמין הקבלן שמגיע לו לזכות במכרז היוקרתי, שהוא מסוגל לעמוד בו, שהעבודה לא תפגע באשתו ובילדיו עקב העדרותו הצפויה מהבית.
אויר – הבהירות המחשבתית שאנו מייצרים כלפי הדבר. בדוגמתנו, כמה באמת מבין הקבלן את הפרויקט עליו הוא מתמודד, באיזו בהירות הוא רואה את חייו אחרי הזכייה, על כל ההשלכות והמשמעויות שלה.
אדמה – הפעולות שאנו עושים בפועל כדי שהדבר יקרה. והקבלן – מה בפועל הוא עושה על מנת לזכות במכרז ועל מנת להכשיר את עצמו לבצע את העבודה.

כשם שנאמר, מה שזרענו נקצור. וככל שאיכות הזרעים שלנו תהיה טובה כך גם איכות הקציר.  כלומר, אם הקבלן חושש שמא הפרויקט 'גדול עליו' , ובאופן לא לחלוטין מודע הוא חושש שההיעדרות הצפויה מהבית תגרום למתח בינו לבין אשתו ולקושי אצל ילדיו הקטנים, הרי שלא יהיה שם 'נקיון רגשי', איכות הזרעים תיפגע, וסביר שהוא לא יזכה במכרז. ואם הוא לא באמת יודע איך לבצע פרויקט בסדר גודל שכזה, ולא תהינה לו תוכניות ברורות איך לצמצם את פער הידע שלו, ולא באמת יהיו לו אנשי המקצוע המתאימים לבצע את הנדרש, הרי שלא תהיה בהירות מחשבתית לגבי הפרויקט, שוב איכות הזרעים תיפגע, ושוב ירדו סיכויי זכייתו. כשאיכות הזרעים ירודה, בדרך שאינה נראית לעין (לרוב) הקבלן מעביר את המסר 'רק אל תתנו לי את העבודה', 'רק אל תתנו לי לזכות'. יתכן שהוא ישדר את המסר (שוב, לא במודע) ישירות למקבלי ההחלטה במכרז ויתכן שהוא ישדר אותו 'ליקום'. אבל זה יהיה המסר שיהיה, והסיכויים לזכייה אכן ירדו.  איכות הקציר כאיכות הזרעים.

בעיני, לקיחת אחריות משמעותית היא התבוננות אנרגטית על תהליכי המימוש של הרצונות שלנו. התבוננות על 4 היסודות הללו, שאילת שאלות נוקבות באשר לאיכות הזרעים שאנו זורעים, ועצירה לצורך קבלת התשובות. זה מה שמשבח את איכות הזרעים, וזה מה שידייק את הקציר שנקצור. 

חג שבועות שמח וקציר משובח!

תגובות

תגובות

Call Now Button