Pages Menu
Categories Menu

לחיות נכון באיזון אנרגטי – מפגש חוויתי

מעלה מפה...

תאריך/זמן
Date(s) - 08/09/2015
19:45 - 22:30

מקום
המרכז לקידום תהליכי חיים

קטגוריות אין קטגוריות


לכל אחד מאיתנו יש מצבר של אנרגיה שאמור לשרת אותו לכל אורך החיים. אבל חיים לא מאוזנים מבחינה אנרגטית ירוקנו את המצבר הזה טרם עת.
מטרת המפגש לערוך לך הכרות עם המצבר האישי שלך שלך, לאפשר לך לבחון לאן 'בורחת' האנרגיה שלך, ולהקנות לך כלים לחיים אנרגטיים מאוזנים.

לפרטים נוספים לחץ כאן.

לתשלום והבטחת מקומך בסדנה לחץ כאן

Eventbrite - העו"ש האנרגטי - ערב חווייתי בנושא ניהול נכון של מאגר האנרגיות בחיינו

תגובות

תגובות

Call Now Button