Pages Menu
Categories Menu
הקסאגון מטרולוגי שיראל

הקסאגון מטרולוגי שיראל

לנוגה ומאמני המרכז  לקידום תהליכי חיים. עם סיום קורס פיתוח ראשי צוותים, רצינו להגיד תודה! על הליווי והדרכה המקצועית והרגישה, על הכלים והתובנות שמלווים וילוו אותנו, עם...

קראו עוד

ע.ש ,הרצליה- לקוח פרטי

"נוגה יקרה, הכירותי איתך היתה נקודת מפנה בחיי, נקודה בה בהשגחתך המיומנת והמקצועית התחלתי להבין את עצמי, ולמדתי לפעול מתוך האמת הפנימית...

קראו עוד
Call Now Button