Pages Menu
Categories Menu
אורנה רב נוף

אורנה רב נוף

כשנפגשתי עם המודל האינטגרטיבי הזה לראשונה, נראה היה פשוט, מובן וברור.
אך למרות בקיאותי, לימוד המודל על ידי נוגה, גרם לי להעלאת הבנות חדשות, ובעיקר, קיבלתי כלים חדשים, שאני מיישמת וחוזרת ומשתמשת בהם בהקשרים שונים בחיים.. ככל שהעמקנו בו, נגלו לי רבדים נוספים…
העבודה עם המודל גרמה לי להרחיב את נקודת המבט בהתייחס להיבטים שונים של חיי, לשפר, ולהעלות את התפקוד שלי ואת המודעות שלי עוד יותר…

תגובות

תגובות

Call Now Button