Pages Menu
Categories Menu
ג'וינט ישראל, קורס נגיעות אימוניות למנהלים

ג'וינט ישראל, קורס נגיעות אימוניות למנהלים

"אנו ערכנו השתלמות בת חמישה מפגשים בנושא מיומנויות אימון למנהלים לתריסר מנהלים בדרג הביניים מכל גופי ג'וינט ישראל בהובלת הגב' נוגה כהן.
להלן מספר אמירות המבוססות כולן על משובים שקבלנו בתום ההשתלמות.
"הקורס חשוב ומהווה כלי משמעותי ולחיזוק מקצועי ואישי"
"הכלי שנלמד מוטמע מבחינתי ברמה היומיומית"
"הרווחתי את התפיסה הבסיסית האימונית…את העצמה בלשאול שאלות ולתת לעובד למצוא התשובות בעצמו. האיפוק בלתת פתרון..
"ההבנה העמוקה בצורך להקדיש זמן להקשיב לעובד היא מאד משמעותית".

ובאשר לנגה
"נגה כמובילת תהליך הלמידה, הייתה דמות משמעותית שהעבריה תכנים וידע ואפשרה לנו מקום בטוח לחקר ותהייה".
"בחירה טובה מאד. מרצה ומנחה מעולה" "פשוט מצויינת"
"הייתי שמחה לקבל ממנה עוד וגם בהדרכה אישית"

לאור הנ"ל כל הנ"ל ובכלל,,,, אנו נעמיק הקשר עם נגה והמרכז עוד ב 2015.

צביקה גל,
סמנכ"ל משאבי אנוש

תגובות

תגובות

Call Now Button