Pages Menu
Categories Menu
מירה קיסלק

מירה קיסלק

כשהפוסט על הסדנה הזו קפץ לי בפייס ידעתי. ידעתי שאת זה אני רוצה לעשות. כשהייתי קשובה לעצמי פגשתי את נוגה, מנטורית שבאהבה רבה, חוכמה, רגישות והמון ידע פותחת את מרחב ליבה כמו את המרחב הפיסי החם והמדהים ביופיו שלה לקבוצות של אנשים/נשמות ללימוד, התפתחות, פירגון הדדי, שבו כל אחד מגלה את אורו, ייחודו ואת מקומו הנכבד בפאזל של היקום.
תודה נוגה אהובה, אין לי ספק שעוד אחזור להמשיך ולהתפתח במחיצתך עוד הלאה.

תגובות

תגובות

Call Now Button