Pages Menu
Categories Menu
הקסאגון מטרולוגי שיראל

הקסאגון מטרולוגי שיראל

לנוגה ומאמני המרכז  לקידום תהליכי חיים.

עם סיום קורס פיתוח ראשי צוותים,

רצינו להגיד תודה!

על הליווי והדרכה המקצועית והרגישה,

על הכלים והתובנות שמלווים וילוו אותנו, עם מודעות, מצפנים אישיים וניהוליים

ודרך מדויקת וברורה להמשך העשייה.

קורס פיתוח ראשי צוותים 2016

תגובות

תגובות

Call Now Button