Pages Menu
Categories Menu
ירון ברצור ממליץ על 'מתחברים לתדר הידיעה'

ירון ברצור ממליץ על 'מתחברים לתדר הידיעה'

הקורס העניק לי,  ארגז כלים שמורכב מכלים אנרגטיים,  תודעתיים   בשילוב עקרונות חשובים של חוקי הבריאה ותקשורים אישיים . בעזרת הכלים התודעתיים שחררתי מחסומים רגשיים מעקבי התפתחות  והתאפשר  לי להיפתח,לחדור לרבדים עמוקים  של הנשמה לשאול שאלות מתוך ההוויה שקשורות לרצונות הכנים של נפשי ונשמתי ולא מושפעות  מגורמים חיצוניים.

הכלים האנרגטיים אפשרו לי גישה למאגרי יכולת אנרגטיות וחידוד הראייה הפנימית.

התקשורים האישיים סייעו לי ליעל את האנרגיה לתחומים  שנמצאים בתסריט הנשמתי ולמנוע בבזבוז אנרגטי לתחומים שאינם בתסריט ומושפעים מהסביבה החיצונית.

אני מסיים את הקורס נמרץ ונלהב עם טנק מלא אנרגיה בדרך לכבוש פסגות , תודה לנוגה ואורלי על העברת התכנים  בצורה פשטנית ,  סבלנית ,מעמיקה ומעניינת .

תגובות

תגובות

Call Now Button