Pages Menu
Categories Menu
מירה גל

מירה גל

מכל מפגש על המודל אני יוצאת עם מתנות ותובנות חדשות, דברים שמשנים את חיי.
ביחסים עם בתי הפחתתי שיפוטיות לגביה ולגבי עצמי, הבשלתי לעבד את המגבלות והאתגרים שהנכדים שלנו מציבים, למדתי לשמור על "ריחוק מידתי" לפני תגובותיי, ואפילו להתמיר קבלת אבחנות כמו "רצף אוטיסטי" וחינוך מיוחד כמתנות של יחסי אהבה והתקרבות, הוקרה הדדית והעצמה אישית ומשפחתית.
אני שמחה שבחרתי לקחת לי מתנה אישית ולהתמיד בלימודי המודל. ההעמקה בו וחוויות הדמיון המודרך מפתחים ומעשירים אותי וממלאים אותי באנרגיות מיוחדות ואיכותיות. תודה, נוגה יקרה!

תגובות

תגובות

Call Now Button