Pages Menu
Categories Menu
מתאמנת בשיטת 'מתחברים לתדר הידיעה'

מתאמנת בשיטת 'מתחברים לתדר הידיעה'

"כבר במפגש הראשון נוגה, בחכמתה וברגישותה הרבה, איפשרה לי לזהות את המוטיב המרכזי המניע אותי ופורץ כאש מנשמתי. במהלך השיחות למדתי להתיידד עם הייעוד, לתת לו מקום עמוק, משמעותי, להזמין אותו להיות נוכח כמעין מצפן גלוי העוזר לי בקבלת החלטות ובאופן מימושן רגע רגע. תודה ענקית." ד.ד

תגובות

תגובות

Call Now Button