Pages Menu
Categories Menu
סיגלית קוכמייסטר, ממליצה על סדרת ההרצאות 'הגיון מאחורי הכאוס'

סיגלית קוכמייסטר, ממליצה על סדרת ההרצאות 'הגיון מאחורי הכאוס'

נוגה יקרה,

היה מרתק להחשף למידעי תודעת העל וללמוד על הממשק המדויק בחיינו.

ולך תודה מיוחדת על היכולת לתרגם את התובנות לכלים פרקטיים ויישומים ולהפכם לכלי ממשי לחיים.

בטוחה שעוד נפגש.

תגובות

תגובות

Call Now Button