Pages Menu
Categories Menu
עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים

עמרי גפן, מנכ"ל קבוצת גבים

במהלך העשור האחרון זכיתי לרגעים רבים משמעותיים עם נוגה – הן כמדריכה שלי, הן כחברת צוות שלנו, והן כשותפה לחשיבה ולעשייה. המשותף לכל המימדים והרגעים – ערך גבוה עבור אחרים ועבורי, הן בתודעה והן בעשייה. החיבורים שנוגה יודעת בתבונתה ועם ניסיונה לרקום, בין התפיסתי, לרוחני, לארצי ולרגשי, לא יסולאו בפז.

עמרי גפן – מנכ"ל קבוצת גבים

תגובות

תגובות

Call Now Button