Pages Menu
Categories Menu
רוני רום, סמנכ"ל משאבי אנוש, אורבוטק

רוני רום, סמנכ"ל משאבי אנוש, אורבוטק

לאורך השנים נחשפתי לנוגה במספר מישורים – הן הרוחניים והן הארגוניים ותמיד נהנתי מהנחייתה המקצועית, העמוקה והמעניינת. לאחרונה, כסמנכ"ל משאבי אנוש באורבוטק ביקשתי מנוגה להעביר סדנא לצוות מנהלי משאבי אנוש הגלובלי הבכיר. הסדנא התמקדה במאפייני הניהול במאה ה- 21, ומשמעותם ברמה האישית והארגונית גם יחד.  המשימה היתה מורכבת מאחר שהיא היתה צריכה לגשר בין תרבויות שונות, תפיסות עולם שונות ותפיסות מקצועיות שונות. נוגה, כהרגלה, העבירה את הקבוצה תהליך למידה מעמיק וטרנספומטיבי. הצוות רכש שפה חדשה ותובנות משמעותיות שאין לי ספק שילוו אותנו כפרטים וכצוות.

תגובות

תגובות

Call Now Button