Pages Menu
Categories Menu
אסנת כץ, בוגרת סדנאות של המרכז

אסנת כץ, בוגרת סדנאות של המרכז

"כאשה, כמנחה וכאשת מקצוע ניכר שמה שמניע את נוגה הוא ייעוד עמוק וחזק, אשה מעוררת השראה. בסדנאות שלה מורגשת רמה גבוהה של מקצועיות, התאמת הנושאים והדיונים לצרכים של המשתתפים, ועבודה מתודולוגית. הזמן של כולם יקר, ובסדנאות של נוגה מורגש שכל דקה מנוצלת, ובכל דקה יש התקדמות. כל מפגש נותן כלים הניתנים ליישום, וההתפתחות האישית והמקצועית מתרחשת כבר במהלך הסדנא ובודאי שגם אחריה. הדברים עליהם משוחחים במפגשים תמיד מהדהדים גם במציאות וביוםיום, מה שמגביר את ההפנמה ומוכיח את הרלווניטות של כל מה שנאמר שם. אישית, אני מרגישה שקיבלתי חיבור לייעוד שלי וחיזוק משמעותי להמשך הדרך הנכונה לי".

תגובות

תגובות

Call Now Button