Pages Menu
Categories Menu

אימון תודעתי למנהלים

think different

על פי מחקר שערכה merill c.anderson באחת מחברות ה furtune 500 ההחזר עבור ההוצאה (ROI) עבור אימון אישי למנהלים בארגון הינו 529% !  צאו וחשבו..
מה זה אומר עבור המנהלים שלכם? עבור ההצלחות העסקיות שלהם?

מה זה ואיך זה עובד?

האימון האישי שמציע המרכז למנהלים ולאנשי מקצוע בכירים מתבסס על מתודולוגיית 'האימון התודעתי' והוא מביא בחשבון את תקופה שינוי בה אנו חיים ואת ההשלכות שיש לכך על עולם הניהול.
התהליך מתפרס על פני כמה מפגשים אישיים, אורכו מתואם מראש עם הארגון, והוא מאפשר למנהלים עבודה אישית,  גלויה ואינטנסיבית לצורך השגת היעדים.
לפני היציאה לדרך מוודא המאמן שיש סינכרון והלימה בין המטרות ששם הארגון לתהליך לבין המטרות שרואה המנהל לנגד עיניו.

למי ומתי זה מומלץ?

  • כשמתעורר צורך אצל המנהל לשפר את ההצלחה שלו בניהול ממשקים בארגון ומחוצה לו.
  • לקראת או בתחילת תפקיד ניהולי חדש שיש בו אלמנטים המאתגרים את המנהל.
  • למען העלאת התפוקות של המנהל גם בהיבטים העסקיים וגם בהיבטי היחסים שהוא מייצר במרחבים השונים (יחסים עם לקוחות, עובדים, ממונים ועוד)
  • למען חיזוק יכולת אישית כלשהי אצל המנהל (אסרטיביות, התמודדות עם עימותים, התמודדות בתנאי אי ודאות וכו')
  • בזמן התלבטות  לגבי המשך הדרך והיחסים בין המנהל לארגון.

צוות אנשי המקצוע של המרכז הנותנים שירות זה הם בעלי רקע ארגוני וניהולי עשיר, ומכאן שהם מכירים את היטב את השפה הארגונית, את האתגרים העומדים בפני מנהלים היום, ואת השלכות עידן השינוי על הניהול היומיומי.

המאמנים התודעתיים של המרכז הם מיטל פאר, אורית פרי, ליאור דה פיצ'וטו, נוגה כהן

על מנת לבדוק למי מהמנהלים בארגון שלך האימון התודעתי יכול לתרום היום  – נשמח להיות בקשר.

[contact-form-7 id="744" title="צור קשר"]

תגובות

תגובות

Call Now Button