Pages Menu
Categories Menu

עידן של שינוי

a wishהתקופה בה אנו חיים מהווה תקופת מעבר. אנו עדים לשינויים משמעותיים בעלי היקפים רחבים, מפות פוליטיות משתנות, מזג האויר הופך מוקצן בכל עונה ועונה, 'ילדים חדשים' נולדים וגדלים להיות שונים מהוריהם ברמות שאינן עוד בבחינת 'פער הדורות' שהכרנו בעבר, קצב החיים גדל ואנו נדרשים להספיק הרבה יותר בהרבה פחות.. זמן.. אנרגיה.. מוסכמות רבות ונוקשות שגדלנו עליהן מתערערות ומשתנות, ועוד ועוד.. שינויים אלה משפיעים על כל אחד ואחד מאיתנו.. התקופה יכולה להחוות ככיאוטית אם לא מכירים ומבינים את ההגיון העומד מאחורי השינויים, את חוט השני שמסביר הכל..

תקופת מעבר זו מביאה אל פתחנו חוקיות חדשה של התנהלות.  הצלחה ואושר בעידן החדש תדרוש מאיתנו גמישות חשבתית, פרידה מהמוכר והידוע ואימוץ החוקיות החדשה.  המרכז שם לו למטרה ללמד אנשים את החוקיות החדשה ולסייע להם לממש את ההשלכות שלה על חייהם הפרטיים. לסייע להם לבחור איך למנף את העידן החדש לטובת חיים מוצלחים יותר עבורם.

המרכז מקל על אנשים את ההסתגלות לתקופת המעבר ולחוקיות החדשה בכמה אופנים: הרחבת התודעה (למידה בקורסים וסדנאות), לווי אישי (במהלכים של אימון, תקשור וטיפול) ובעזרת פעילויות שונות במרחב הארגוני.
המרכז עוסק בחיבור המעגל האישי (האדם, ההתנהלות שלו, הייעוד שלו) עם המעגל הכולל (היקום, חוקי ההתנהלות שלו, השינויים של עידן השינוי)
צוות המרכז הינו צוות של מומחים, אנשי מקצוע מנוסים כל אחד בתחומו שפועלים בהשראת ההבנה שהתקופה הנוכחית מציבה אתגרים ייחודיים לאנשים החיים פה היום, והם רואים את ייעודם בסיוע לאנשים לקדם את תהליכי החיים שלהם בצורה המדויקת והבהירה ביותר, תוך שילוב החווייה הייחודית של חיים בעידן מעבר.
הידע הרב שנצבר בנושא השינוי והמעבר הורד בתיקשור על ידי זאב אבירז, ומקורו ב 'תודעת העל'. ידע זה החל להגיע משנת 1996, והוא מתייחס למגוון גדול ועשיר של היבטים של החיים שלנו.

להקשבה לנוגה כהן בקטעי ראיון בנושא 'תודעת העל' ותקופת השינוי,
ראיון שניתן לאראלה שפי בתוכניתה 'החופש לממש', רדיו החיים הטובים – לחץ כאן

1. מה זה 'תודעת העל'? ומי לומד את זה? לחץ כאן
2. מהם היסודות והתסריט, ואך זה נראה בחיים? לחץ כאן
3. דוגמא לעבודה עם היסודות ביום יום. לחץ כאן
4. מה זה עידן של שינוי? לחץ כאן
5. איך 'תודעת העל' השפיעה על החיים של נוגה? לחץ כאן

תגובות

תגובות

Call Now Button