Pages Menu
Categories Menu

הנחות העבודה של המרכז

empowerment"אני יודע בכל רגע ורגע שאני בן חורין להחליט" ד"ר ווין דייר

השיטה של המרכז מאפשרת לאנשים להצליח יותר בחיים מתוך התחשבות בייחוד של תקופת השינוי בה אנו חיים. היא מאפשרת להם לקחת את האחריות על חייהם לשלב הבא שלהם, להפחית את הדומיננטיות של גורמים הנתפסים על ידם כחיצוניים להם וככאלה שאין להם שליטה עליהם, ובמקביל להעצים את מרחב הבחירה החופשית והחופש המתאפשר להם בתחומי החיים השונים.

הנחות העבודה של המרכז:

אנו חיים בעידן של שינוי וההשלכות של עובדה זו על מהלך חיינו היום היא קריטית. לפיכך, כל עבודה של התפתחות אישית היום חייבת לקחת בחשבון את אופי השינוי ואת השלכותיו על כל אחד מאיתנו.
מאחורי ההתרחשויות להן אנו עדים בחיינו קיימים היגיון, עקביות וסנכרון. לא תמיד הם נגלים בפנינו אבל תמיד הם קיימים. הבנה זו מאפשרת התבוננות אחרת על המאורעות שקורים לנו והיא מחוייבת על מנת שנוכל לקדם את תהליכי ההתפתחות שלנו דווקא בתקופה של שינוי.

בין כל אחד מאיתנו לבין הבריאה קיימים יחסי גומלין. לכל אחד מאיתנו תרומה ייחודית לבריאה כולה, וכנגד יש לבריאה תרומה ייחודית לכל אחד מאיתנו. הבנת יחסי הגומלין הללו לעומקם מאפשרת לנו דיוק גדול יותר בהחלטות היומיומיות שלנו, ולכן גם בהצלחותינו החומריות.

קיים חיבור ייחודי של המעגל האישי של כל אחד מאיתנו (האדם, ההתנהלות שלו, הייעוד שלו) עם המעגל הכולל (היקום, חוקי ההתנהלות שלו, השינויים בעקבות כניסת העידן החדש..). הבנת החיבור הזה מאפשרת פרספקטיבה חדשה על החיים כאן ועל משמעות החיים, ובסופו של דבר היא זו המאפשרת לנו להיכנס למרחב של קלילות, זרימה, הנאה ומימוש.

זכותו ואף חובתו של כל אחד מאיתנו לממש את סיבת הגעתנו הנה באופן מלא. סיבת הגעה זו היא סוג של תסריט שכתבנו מראש, וכאן אנחנו מממשים אותו. כל אחד מאיתנו מצויד בכל הכישורים והיכולות הנדרשים כדי למלא את התסריט שלו, וכל שעלינו לעשות הוא להתחבר למקורות הפנימיים, למהות הפנימית שלנו, למקום שיודע מהו התסריט שנו ולהתנהל בהתאם.

לכל אחד מאיתנו 4 מאגרי אנרגיה שמטרתם לממש את התסריט הנ"ל על הצד הטוב והיעיל ביותר. הכרה עמוקה עם מאגרים אלה ושימוש נכון שלהם מחוייבים על מנת להגיע להתנהלות זורמת, מוצלחת וקלילה לאורך שנות החיים.

התפתחות אישית בכל תחום שהוא (זוגיות, קריירה, פרנסה, מערכות יחסים ועוד)  מתאפשרת בעזרת לקיחה בחשבון של הנחות עבודה אלה.

תגובות

תגובות

Call Now Button