Pages Menu
Categories Menu
3 האלמנטים החשובים להצלחה בשינוי

3 האלמנטים החשובים להצלחה בשינוי

חברים,
יש 3 אלמנטים שהם מאוד חשובים כדי להצליח לשנות, ולא משנה מה.
בכל אחד מהם טמונה, איך לא?, כמו סתירה פנימית.
כי ככה זה בעידן של מורכבות, בעידן שאינו לינארי ופשוט, בו לכל היבט יש כמה פנים.

האחד, מוטיבציה. רצון. אש
כי בלי זה קשה לקום בבוקר מהמיטה, בלי זה קשה להתחיל בשינוי וקשה להתמיד בו.
המוטיבציה מתניע את התהליך, פותחת אותו. כמו יסוד האש שמצית כל התחלה חדשה.
לאורך הדרך המוטיבציה חשובה כי היא כמו שומרת לנו על תמונת עתיד רצויה שאנחנו מתלהבים ממנה, חושקים בה. לכן היא גם מאפשרת לנו 'לשלם' את מחיר השינוי. היא מעודדת אותנו להסכים להיפרד מהישן כדי שייכנס החדש.. היא מעודדת אותנו להמשיך גם כשאנחנו נתקלים בפחדים, בבלבול, בחסמים שונים ומשונים.

ויחד עם זאת צריך להיזהר מ'מוטיבצית יתר', מאש עודפת.
כמו אש חזקה מדי, מוטיבציית יתר יכולה 'לשרוף את השביל', יכולה לעתים לעוור אותנו, לגרום לנו לרצות להתקדם כל כך מהר ובחוסר סבלנות עד כדי התעלמות מנתונים חשובים וסוג של ניתוק מהמציאות. מתוך השילוב של חוסר סבלנות לתהליך ורצון עז להצליח בו היא יכולה לגרום לנו 'לאבד את זה', 'להתפוצץ', לפעול בדרכים שנצטער עליהן מאוחר יותר.

השני, תפיסת עולם. הלך רוח. הדרך בה אנחנו רואים את החיים.
תפיסת העולם שלנו קובעת מה אנחנו מאמינים כאפשרי ומה לא בחיים בכלל ועבורנו בפרט.
היא שמה כמו תקרת זכוכית לא מודעת לגבי היכולת שלנו להצליח לשנות ולהשתנות.
כי אי אפשר לחשוב שלילי ולצפות לחיובי.
אי אפשר לתפוס את עצמנו 'כקטנים אל מול החיים', ובו זמנית לצפות שנייצר דברים גדולים.
אי אפשר לחשוב 'שהחיים גדולים עלינו' ובו זמנית לשנות את החיים לטובתנו.

המתח הפנימי המתקיים כאן דורש מאיתנו מצד אחד לדבוק בתפיסת עולם שאנחנו מאמינים בה, אבל מצד שני לבחון אם היא אכן מביאה אותנו להישגים, אם הדבקות בה פועלת לטובתנו. כי אם לא – אולי הגיע הזמן להיפרד אפילו ממנה. אולי הגיע הזמן לחפש הוכחות לתפיסת עולם אחרת, כזו שדבקות בה תקדם אותנו, תפתח בפנינו אפשרויות, תחזק את האמונה שלנו ביכולתנו לשנות ולהצליח.

השלישי, מתודולוגיה. שיטה סדורה. שביל ללכת בו.
אני הראשונה שדוגלת בזרימה, בהתמסרות, בהתאמת עצמנו לסנכרון של היקום.
ויחד עם כל זאת ברור לי שצריך שיהיו שלבים מסוימים לתהליך השינוי, שצריך שתהיה דרך.
הסתירה הקיימת כאן היא לדעת לאחוז ולדעת לשחרר בו זמנית. זה לא פשוט..
אבל יש סכנה בהיצמדות יתר לשיטה ולשלבים שלה, גישה כזו יכולה להביא אותנו לקיבעון ולצרות אופקים. בעוד ששחרור יתר כמובן יכול לגרום לנו לנדוד למחוזות רחוקים מאלה הנכונים לנו..
כאמרת הבדווים בסיני – "השביל חכם מההולך בו".
צריך להכיר את השביל, את שלבי התהליך, כדי לנדוד ממנו מדי פעם, כדי שיהיה לאן לחזור, כדי שייתן הקשר לכל מה שסביבו ומחוצה לו.

אז, חברים יקרים,
תחשבו רגע איך אתם בכל אחד מאלה…
ואל תיבהלו מהסתירות והמתחים הפנימיים.. כי ככה זה בחיים 🙂

ואם תרצו שאעזור לכם לחזק היבט זה או אחר, כי זה מה שאני עושה עם אנשים –
תרימו טלפון באהבה, 054-2324753
למען קידום תהליך השינוי שלכם, נוגה

תגובות

תגובות

Call Now Button