Pages Menu
Categories Menu
אודות המרכז

אודות המרכז

המרכז לקידום תהליכי חיים הוקם על ידי נוגה כהן מתוך דחף חזק לאפשר לאנשים להבין את הייחודיות של התקופה בה אנו חיים ולסייע להם

למנף את הייחודיות הזו לטובת חיים מדויקים, מוצלחים, וקלילים יותר.


מטרת המרכז לקידום תהליכי חיים, היא לסייע לאנשים לממש את ה'תסריט' שבאו לחיות בתקופה זו של שינוי,

תוך מימוש עצמי, כלומר מימוש כל היכולות והכישורים שהביאו איתם לעולם לצורך כך. סיוע זה ניתן בדרכים מגוונות,

החל מלימודים קבוצתיים וכלה בלווי אישי בדרכים שונות, לכל אדם לפי צרכיו והעדפותיו. כמו כן מסייע המרכז לארגונים ולמנהלים להתאים את עצמם לעידן השינוי ולאתגרים שהוא מביא אל פתחם.

אז מה מיוחד בתקופה זו?
התקופה בה אנו חיים מהווה תקופת מעבר. אנו עדים לשינויים משמעותיים בעלי היקפים רחבים, מפות פוליטיות  משתנות, מזג האויר הופך מוקצן בכל עונה ועונה, 'ילדים חדשים' נולדים וגדלים להיות שונים מהוריהם ברמות שאינן עוד בבחינת 'פער הדורות' שהכרנו בעבר, קצב החיים גדל ואנו נדרשים להספיק הרבה יותר בהרבה פחות.. זמן.. אנרגיה.. מוסכמות רבות ונוקשות שגדלנו עליהן מתערערות ומשתנות, ועוד ועוד.. שינויים אלה משפיעים על כל אחד ואחד מאיתנו..  התקופה יכולה להחוות ככיאוטית אם לא מכירים ומבינים את ההגיון העומד מאחורי השינויים, את חוט השני שמסביר הכל..

תקופת מעבר זו מביאה אל פתחנו חוקיות חדשה של התנהלות. חוקיות חדשה לצורך יצירת הצלחה, אושר ורווחה. הדבר דומה לתקופה של החלפת מטבע על ידי ממשלה של מדינה כלשהי. על מנת להצליח להסתדר בתקופה החדשה יש להכיר את המטבע החדש, את הערך והשווי שלו, את כללי המרת המטבע הישן בחדש.. הצלחה בעידן החדש תדרוש מאיתנו גמישות מחשבתית, פרידה מהמוכר והידוע ואימוץ החוקיות החדשה..  

המרכז שם לו למטרה ללמד אנשים את החוקיות החדשה ולסייע להם לממש את ההשלכות שלה על חייהם הפרטיים. המרכז מקל על אנשים את ההסתגלות לתקופת המעבר ולחוקיות החדשה בכמה אופנים: הרחבת התודעה (למידה בקורסים וסדנאות), לווי אישי (במהלכים של אימון, תקשור וטיפול) ובעזרת פעילויות שונות במרחב הארגוני.

המרכז עוסק בחיבור המעגל האישי (האדם, ההתנהלות שלו, הייעוד שלו) עם המעגל הכולל (היקום, חוקי ההתנהלות שלו, השינויים של עידן השינוי)

צוות המרכז הינו צוות של מומחים, אנשי מקצוע מנוסים כל אחד בתחומו שפועלים בהשראת ההבנה שהתקופה הנוכחית מציבה אתגרים ייחודיים לאנשים החיים פה היום,  והם רואים את ייעודם בסיוע לאנשים לקדם את תהליכי החיים שלהם בצורה המדויקת והבהירה ביותר, תוך שילוב החווייה הייחודית של חיים בעידן מעבר. 

תגובות

תגובות

Call Now Button