Pages Menu
Categories Menu
סמדר בנדלר שלו, ממליצה על סדנת 'השולט באנרגיות שולט בחייו'

סמדר בנדלר שלו, ממליצה על סדנת 'השולט באנרגיות שולט בחייו'

סדנה מרתקת, מעניינת, מאתגרת מחשבתית קיבלתי כלים שמאפשרים לי פרספקטיבה אחרת על החיים בכלל, ועל דברים יומיומיים בפרט.  אורלי מנחה מדהימה ומרתקת. היה מושלם!

תגובות

תגובות

Call Now Button